Gryneion Antik Kenti

Tarih / Aliağa , İzmir

Gryneion Antik Kenti, Aliağa- Yenişakran yolu istikametinde, Çandarlı Körfezi'nin kıyı tarafında yaklaşık olarak Yenişakran Bölgesine 1 km mesafede olan yarımadadır. Araştırmalar sonucu, limanı dış saldırılardan koruduğu düşünülen iki dalgakıran ve blok taşlardan oluşan yapı tahminlere göre kule olduğu varsayılıyor.

Gryneion Antik Kenti tarihi hakkında

Kentin tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmiyor. 12 büyük Aiol kentinden birisidir. Kent üzerinde Apollon'un tapınağı yer alıyor. Döneminde Gryneion kehanet merkezi konumundadır. Antik kentle ilgili tarihe ilk kez M.Ö. 5. yüzyıl dönemlerinde Atina Deniz Birliği üyesi olarak bahsedilmiştir. M.Ö. 5.yüzyıl sonlarında Pelopannessos Savaşları sonucunda Atina Sparta'ya yenilmiştir. Bu sebepten dolayı Anadolu' da ki hakimiyet Perslere geçmiş oldu. M.Ö. 335 yılına kadar Pers egemenliği hüküm sürmüştür. Ayrıca İskender'i Parmeion tarafından hazırlık için çalışmalara başlamasını istemiştir. Daha sonra yaptığı baskın ile Gryneion'u himayesi altına almıştır. Bölgeyi yakıp yıkmışlardır. Ayrıca kentin yerlilerini esir tutmuşlardır. Gryneion kenti özgürlüğünü kaybetmiştir. Daha sonraki Helenistik Dönem içerisinde de Myrina'ya bağlı kalmıştır. Bu dönemden itibaren kentten sadece Apollon Kutsal Alanı dolayısıyla bahsedilir. Ne yazık ki kent Roma Dönemi daha da sönük kalmıştır. Önceleri oldukça önemli bir kehanet merkezi durumunda olan yer ne yazık ki Apollon Tapınağı ile bilinmeye başladı. Ve üzülerek belirtiyoruz ki bölge de Apollon Tapınağı'na dair herhangi bir iz yok. Çünkü tapınağı çalarak ülkemizden gemilerle götürmüşlerdir. Bölgede yapılan kazı çalışmaları eşliğinde fazla sayıda zarar görmüş bulguya rastlanmıştır. Bulguların M.Ö. 2000 ve Klasik Dönemlerine ait seramikler ortaya çıkmıştır. Gryneion Nekropolisi içerisinde, kremasyon mezarlar, sanduka mezarlar, mono blok kireç taşı lahitler, amphora mezarlar, inhumasyon türlü mezarlar gibi çeşitli  mezarlara denk gelinmiştir. Ayrıca burada mono blok lahitler de bulunmuştur. Son olarak mezarlarda herhangi bir yöne rastlanmamıştır. Çıkan buluntular ve mezar yapıları bakımından diğer Aiol kentlerinden Aiolis, Ionia, Troas nekropolisinde örnek özellik taşımaktadır. Burada yer alan mezar konteksleri , Dardanos, Tenos ve Assos nekropolisinde M.Ö. 6. yüzyıl ve M.Ö. 5. yüzyılda denk gelinen ve ortaya çıkanlarla aynıdır. Gryneion Antik Kenti sınırlarla kapatılmamış olduğu için istediğiniz gün ve saat içierisinde ücretsiz olarak gezebilirsiniz. Adres: Hacıömerli, 35800 Aliağa/İzmir

Henüz bir değerlendirme bulunmamaktadır !